17 березня 2017 р. відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань).

17 березня 2017 р. відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань). У заході взяли участь науковці з різних університетів України.

Із вітальним словом до учасників заходу звернувся Лопатенко Георгій Олегович, декан Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат наук з фізичного виховння і спорту. Робота конференції пройшла у теоретичному та практичному форматах.
На пленарному засіданні конференції були висвітлені: проблеми шкільного фізичного виховання в роботі педагогічних з’їздів (Виступ О. К. Анохіна на Київському педагогічному з’їзді 1916 р.) (Черпак Ю. В., методист НМЦ гуманітарної освіти та виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка ); сучасний стан розвитку та проблеми фізичного виховання у вищих навчальних закладах (Присяжнюк С. І., професор кафедри фізичної культури та охорони праці Державного університету телекомунікацій, доктор педагогічних наук); актуальні проблеми розвитку фізичної терапії в Україні (Родін В. О., заступник голови правління Української Асоціації фізичної терапії, фізичний терапевт); медико-біологічний супровід підготовки спортсменів до ігор Олімпіади (Лисенко О. М., доктор біологічних наук, професор, зав. лабораторії теорії і методики спортивної підготовки та резервних можливостей спортсменів науково – дослідного інституту Національного університету фізичного виховання та спорту України); сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної культури і спорту (міжнародний досвід) (Іскра У. В., доцент кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту, Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту, Київського університету імені Бориса Грінченка).
Науково-практична частина включала 2 секції:
Під час роботи секції «Сучасні аспекти професійної підготовки фахівців фізичного виховання і спорту» були представлені майстер-класи:

  • з хореографії (Спесивих О. О., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту);
  • урок фізичної культури для учнів середньої школи» (на прикладі туризму) (Балась М. С., переможець конкурсу вчитель року 2016 м. Києва, випускник Київського університету імені Бориса Грінченка 2009 року);
  • урок фізичної культури з елементами футболу (Таланов Андрій, магістрант кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту Київського університету імені Бориса Грінченка);
  • з методики викладання фітнесу в ЗНЗ (Слюсар К. Ю., викладач кафедри фітнесу та рекреації, тренер з аеробіки).

На секції «Актуальні проблеми здоров’язбереження і фізичної реабілітації в Україні» були представлені доповіді: “Вплив фізичної терапії на функціональний стан міокарда при плановому хірургічному лікуванні калькульозного холециститу” (Рижковський В.О., кадитат медицинських наук, доцент кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології); «Медико-соціальні проблеми здоров’я дітей, підлітків та студентів в Україні» (Тимчик О.В., кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології); «Денас-терапія у фізичній реабілітації осіб з міофасциальним больовим синдромом» (Харченко Г.Д., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології); «Основні підходи до профілактики негативного впливу гіпокінезії на організм людини» (Полковенко О.В., кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології); «Анаболічні стероїди і спорт: за і проти» (Неведомська Є.О., доцент кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту Київського університету імені Бориса Грінченка кандидат педагогічних наук, доцент; Буко А. Я., студентка групи ФРб-1-16-4.0д кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту Київського університету імені Бориса Грінченка); «Життя молоді без наркотиків» (Неведомська Є.О., доцент кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту Київського університету імені Бориса Грінченка кандидат педагогічних наук, доцент; Кадун К.О., студентка кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту Київського університету імені Бориса Грінченка).
Дякуємо учасникам конференції за конструктивний науковий діалог.

Презентація Ю.В. Черпак проблеми шкільного фізичного виховання в роботі педагогічних з’їздів

Залишити відповідь