Нормативна база

Державні  вимоги до навчальних програм з фізичного виховання в системі освіти Завантажити
Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01 Завантажити
Інформаційно-методичний лист щодо фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах Завантажити
Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах Завантажити
Наказ МОН України від 24.05.2007 №420 “Про використання мобільних телефонів під час навчального процесу” Завантажити
Закон України №2442–VI “Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу” Завантажити
Про впровадження нової навчальної програми з фізичної культури Завантажити
Закон України “Про загальну середню освіту” Завантажити
Наказ МОН України від 02.08.2005 №458 “Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України” Завантажити
Рішення колегій Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 11.11.2008 №13/1-2, 10, 11/1 “Про реформування системи фізичного виховання учнів та студентської молоді у навчальних закладах України” Завантажити
Закон України “Про фізичну культуру і спорт” Завантажити
Навчальна програма курсу за вибором «Ми господарі Євро-2012» Завантажити
Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 10–11 класи. Рівень стандарту Завантажити
Наказ МОН України від 01.06.2010 №521 “Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах” Завантажити

Додаткову корисну інформацію також можна отримати в наступних виданнях:

1. Санітарно-гігієнічні вимоги у навчальному закладі / упоряд. Н. Мурашко. – К. : Шк. світ, 2009. – 128 с. – (Бібліотека “Шкільного світу”). (Розділ “Вимоги до санітарних норм у системі фізичного виховання учнів” стор. 69 – 77).

Залишити відповідь