Відбувся вебінар «Комунікація та фізичне виховання здобувачів освіти: форми, методи, прийоми»

З 20 квітня по 4 травня 2022 року викладачами кафедри дошкільної та початкової освіти Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка проведено цикл вебінарів для фахівців фізичної культури та спорту: керівників спортивних секцій, учителів фізичної культури закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО).

Спікерами заходу були викладачі Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка:

Кочерга Олександр Васильович, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти, кандидат психологічних наук;

Черпак Юрій Васильович, старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук;

Корнієнко Ірина Петрівна, викладач кафедри освітнього лідерства, майстер спорту.

…У житті немає нічого, чого варто боятися – є тільки те, що потрібно розуміти (Марія Складовська-Кюрі).

На лекціях вебінарів спікери представили педагогічним працівникам практичні поради щодо комунікацій з дітьми засобами фізичного виховання. Фахівці фізичної культури та спорту ознайомилися з особливостями комунікацій учасників освітнього процесу, особливостями психічних станів учнів на онлайн уроках фізичної культури, з психомоторною активністю і мовленнєвою комунікацією, комунікацією через осмислене мовлення як психологічним аспектом та комунікацією при самооцінюванні.

Педагогам на вебінарах було запропоновано ефективні форми, засоби, прийоми комунікацій, які можна використовувати в освітньому процесі на уроках фізичної культури та під час тренувань у спортивних гуртках (секціях), а саме: методи спілкування, онлайн форми, вербальні, невербальні та рухові засоби комунікацій на успішне навчання учнів. Учителі фізичної культури закладів загальної середньої освіти, керівники спортивних секцій отримали також теоретично-методичні поради щодо технологій осмисленого виконання дітьми рухової дії та спрямування їх психомоторної активності для створення атмосфери довірливості та взаємного спілкування.

Корисними виявились крокові рекомендації: «Як допомогти учню повірити в себе через комунікацію та самооцінювання власних досягнень в умовах реального часу?»

Педагоги виявляли активність і зацікавленість, коли питання стосувались фізичного виховання як соціального явища:

  • задоволення моральних, естетичних і творчих запитів;
  • спрямування педагогічного спілкування на фізичний розвиток та функціональне удосконалення організму;
  • педагогічне спілкування як комунікативна взаємодія вчителя з учнями.

Саме низка актуальних тематик із організації взаємовідносин між учителем/учнями у процесі комунікації спонукала учасників заходу до активних діалогів, обговорень і дискусій. Учителі в процесі вебінарів обмінювались педагогічним досвідом, наповнювали дискусійний простір власними практико-методичними напрацюваннями та окреслили шляхи реалізації комунікативного процесу.

Пропонуємо вчителям фізичної культури, керівникам спортивних секцій ЗЗСО скористатись матеріалами вебінару, а також переглянути виступи спікерів вебінару:

О. В. Кочерга. Психомоторна активність і мовленнєва комунікація: психофізіологічний аспект: відео (36 хв.)

О. В. Кочерга. Комунікація через осмислене мовлення людини: психофізіологічний аспект: відео (43 хв.)

О. В. Кочерга. Емоції в мовленні людини, причини вигоряння: психофізіологічний аспект: відео (56 хв.)

Ю. В. Черпак. Комунікація та фізичне виховання здобувачів освіти: форми, методи, прийоми: відео (42 хв.)

Ю. В. Черпак. Особливості комунікації: вчитель, медичний працівник, батьки: відео (36 хв.)

Ю. В. Черпак. Комунікація та самооцінювання: відео (32 хв.)

Сподіваємось, що надбані знання фахівцями фізичного виховання стануть їм у нагоді на педагогічній ниві Нової української школи!

Comments are closed.